НАЦИОНАЛЕН ПЛАН (2014-2016 г.) за изпълнение на дейностите по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020)

Националният план за изпълнение на дейностите по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020) обхваща периода 2014-2016 г. Той съдържа краткосрочни цели, които могат бъдат постигнати чрез изпълнението на конкретни дейности, които са посочени.

Дата на добавянеИзтегляния
24.07.2016123 Изтегли