ЗАКОН за народната просвета

Този закон урежда устройството, функциите и управлението на системата на народната просвета. Системата на народната просвета включва детски градини, училища и обслужващи звена и осигурява образование според държавни образователни изисквания.

Дата на добавянеИзтегляния
11.10.201073 Изтегли