ПРОГРАМА на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2010 година

Програмата запознава с мерките, заложени в наредбата за закрила на децата с изявени дарби, както и с техния обхват. Разписани са редица дейности, групирани в зависимост от министерството, отговорно за тяхното изпълнение.

Дата на добавянеИзтегляния
19.10.201055 Изтегли