ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета

Чрез този Правилник се регламентират по-ясно разпоредбите на Закона за народната просвета по отношение на условията и начините за тяхното прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
11.10.2010 74 Изтегли