ЗАКОН за народната просвета

Този закон урежда устройството, функциите и управлението на системата на народната просвета. Системата на народната просвета включва детски градини, училища и обслужващи звена и осигурява образование според държавни образователни изисквания.

Дата на добавяне Изтегляния
11.10.2010 71 Изтегли