НАРЕДБА № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

С тази наредба се уреждат условията и редът за организиране и провеждане на детския и ученическия отдих и туризъм в страната и в чужбина. Организираният детски и ученически отдих и туризъм е израз на социалната политика на държавата с цел възпитание на децата и учениците, физическото и духовното им развитие, възстановяването и укрепването на тяхното здраве.

Дата на добавянеИзтегляния
08.09.201040 Изтегли