ПРАВИЛНИК за дейността на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности

С този правилник се уреждат функциите, дейността и управлението на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности. Ресурсните центрове са държавни обслужващи звена-извънучилищни педагогически учреждения, в системата на народната просвета, които се откриват на територията на всяка област в страната.

Дата на добавянеИзтегляния
08.09.201016 Изтегли