НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“

С тази наредба се определят единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ от лица с висше образование. Професионална квалификация „учител“ се придобива във висши училища, които отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и на тази наредба.

Дата на добавянеИзтегляния
08.09.201058 Изтегли