НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация “учител”

С тази наредба се определят единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация “учител” от лица с висше образование. Професионална квалификация “учител” се придобива във висши училища, които отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и на тази наредба.

Дата на добавяне Изтегляния
08.09.2010 56 Изтегли