Папки

Рамков учебен план за професионално образование по РАМКОВА ПРОГРАМА В

Рамков учебен план за професионално образование по рамкова програма "В" за учениците, постъпили в VIII клас през учебната 2004 - 2005 година за обучение по програма "В" за придобиване на трета степен на професионална квалификация с продължителност 6 години след завършен VII клас и учениците, постъпили в IХ клас през учебната 2005 - 2006 година за обучение по програма "В" за придобиване на трета степен на професионална квалификация с продължителност 5 години след завършено основно образование - за задочна форма на обучение в XIII клас през учебната 2009-2010 година.

Дата на добавяне Изтегляния
16.12.2010 11 Изтегли