РАМКОВА ПРОГРАМА Г за професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация

Тази Рамкова програма е разработена на основание разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение. Целта на рамковата програма Г е да регламентира условията и реда за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация. В програмата е разписано нейното предназначение, изискванията към кандидатите за обучение, организацията на учебния процес и др.

Дата на добавянеИзтегляния
16.12.201023 Изтегли