РАМКОВА ПРОГРАМА А за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация

Тази Рамкова програма е разработена на основание разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение. Целта на рамковата програма А е да регламентира условията и реда за придобиване на първа степен на професионална квалификация за ученици и лица, навършили 16 години. В програмата е разписано нейното предназначение, изискванията към кандидатите за обучение, организацията на учебния процес и др.

Дата на добавянеИзтегляния
16.12.201030 Изтегли