Папки

Учебна програма по География и икономика за Х клас

Учебната програма по География и икономика започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
07.12.2010 56 Изтегли