Учебна програма по Биология и здравно образование за Х клас (второ равнище)

Учебната програма по Биология и здравно образование започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
07.12.2010 53 Изтегли