Учебна програма по Спортна подготовка за VІІ клас (спортно училище)

Учебната програма по Спортна подготовка започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
30.11.2010 2 Изтегли