Папки

Учебна програма по Български език и литература за VІІ клас

Учебната програма по Български език и литература започва с общо представяне на целите, разписани са очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
30.11.2010 54 Изтегли