Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за VІІ клас

Учебната програма по Физическо възпитание и спорт започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавянеИзтегляния
30.11.201030 Изтегли