Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за V клас

Учебната програма по Физически възпитание и спорт започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавянеИзтегляния
28.11.201039 Изтегли