Учебна програма по Домашен бит и техника за ІІ клас

Учебната програма по Домашен бит и техника започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
23.11.2010 74 Изтегли