Учебна програма по Италиански език за ІІ клас

Учебната програма по Италиански език започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
23.11.2010 11 Изтегли