Папки

Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за ІІ клас

Учебната програма по Физическо възпитание и спорт започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
23.11.2010 69 Изтегли