Учебна програма по Български език и литература за ІІ клас

Учебната програма по Български език и летиратура започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавянеИзтегляния
23.11.2010417 Изтегли