Папки

НАРЕДБА № 3 от 12.08.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата и училищата по културата

С Наредба № 3 от 12.08.2016 г. се определят условията и редът за утвърждаване на държавния план-прием в училищата по изкуствата и училищата по културата.

Дата Изтегляния  
27.08.2016 7

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook