НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

С Наредба № 2 от 12.08.2016 г. се определят условията и редът за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата към Министерството на културата. При условията и по реда на тази наредба се приемат, преместват и обучават ученици в задължително училищно образование, без да заплащат обучението си, както и ученици след задължителната училищна възраст.

Дата на добавянеИзтегляния
27.08.20168 Изтегли