Успешното хибридно обучение

С обявяването на мерките, при които малките ученици ще се върнат присъствено в клас, отново се заговори за хибридното обучение като реална алтернатива. Учителите и директори на училище изказаха тревоги, че това е сериозно предизвикателство както за тях, така и за учениците – в технически и в методологически аспект.

Демонстрация на хибридно обучение в класна стая в реална среда

 

Предизвикателствата на хибридното обучение

Активната комуникация на учителя с деца присъствено в клас и едновременно в условия на онлайн обучение страда и е нужно преподавателят да разполага с методика и със задания, пригодени за работа в тези условия.

Ако много деца останат на дистанционно обучение,  е необходимо да  имаме възможност да им предложим хибридно обучение и организационно да осигурим камери.

Възможното хибридното обучение

Има технически вариант, който да улесни учителите и да позволи на учениците, независимо дали присъствено в клас, или пред екрана, да учат ефективно и без да се отнема от „живата“ връзка помежду им.

Представяме ви комплекта за подпомагане на хибридното обучение в училище. Той включва Видео камера и тонколона с вграден високо чувствителен микрофон. Съвместимостта му с операционните системи на Windows и Android осигурява лесно и бързо първоначално включване. Достатъчно е да се свържат USB кабелите на двете устройства с компютъра, и той сам ще инсталира необходими драйвъри. След това учителят трябва да ги посочи, като устройства за аудио и видео връзка в програмата, която се използва за дистанционно обучение. Това може да е Teams на Майкрософт или Google meet на Google.

360 градуса пълен обхват на класната стая

Камерата за хибридно обучение може да бъде поставена, както на бюрото на учителя, така и на отделна стойка в кабинета на място. Това позволява да се осигури цялостен поглед върху случващото се в час. Тя се движи отгоре надолу, с обърната глава надолу, тъй като вграденият софтуер на камерата позволява изображението да се обърне огледално по вертикала. Камерата се движи свободно в периметър от 360 градуса по хоризонтала и 120 градуса по вертикала, което позволява точно позициониране на кадъра.

Вградената висококачествена оптика дава възможност за оптично приближаване и отдалечаване на картината при необходимост, както и за нейното прецизно фокусиране, което е важно, когато се показва съдържание от учебник. Управлението на движението, оптичното приближаване и фокусирането става с помощта на дистанционно, което е част от комплекта.

9 фиксирани позиции на камерата

Учителят може да зададе предварително до 9 фиксирани позиции на камерата – например цялата дъска, върху която учителя пише, при отделни групи ученици на различни места, върху учебник или учебно помагало, което се използва по време на час. С избора на бутон за съответната позиция на дистанционното преподавателят няма нужда да наглася кадъра или да коригира фокуса.

Добър звук на микрофона в цялата класна стая

Тонколоната с вградения микрофон може да бъде поставена на самото бюро, но обхватът на микрофонът позволява да се чува звук с добро качество на  голямо разстояние . Чрез бутони върху лицевия панел, учителят може да увеличава и намалява звука на тонколоната, както и да изключва и включва звука от микрофона.

Улеснено хибридно или дистанционно обучение на достъпна цена

Комплектът за хибридно обучение може да се използва и при преминаване в изцяло дистанционна форма на обучение. Той позволява на учителя  да преподава от кабинета учебното съдържание по начин, с койтое свикнал да работи, въпреки липсата на ученици в стаята.

Комплектът за хибридно обучение  е съвременно, лесно и достъпно ценово решение за училища, които искат да предлагат качествено обучение на своите ученици, без значение от мястото, където те са. В настоящите стресови условия е важно да осигурим на преподавателите свободата да упражняват професията си спокойно, в атмосферата на класната стая, при минимални промени в ритъма на работата си. Това ще доведе и до по-голяма ефективност на учебния процес и спокойствие сред учениците.

Възползвайте се от предложението ни и нека заедно преодолеем предизвикателството на хибридното обучение леко! Запознайте сес  видео, което демонстрира как работи комплектът.

За поръчки и въпроси:

Е-поща: admin@teacher.bg
Телефон: 0879230100