НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

С НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование се определя държавният образователен стандарт за институциите по чл. 22, ал. 2, т. 11 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Държавният образователен стандарт определя условията и реда за откриване, преобразуване, промяна и закриване на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. С него също така се определят условията и реда за определяне на националните и на иновативните училища.

Дата на добавянеИзтегляния
09.09.201656 Изтегли