НАРЕДБА № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура

С Наредба № 1 от 12.08.2016 г. се определят условията и редът за приемане и преместване на деца и ученици за предучилищно и училищно образование в училищата по култура към Министерството на културата – Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия (НУКК) и Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ (НГДЕК).

Дата на добавянеИзтегляния
27.08.201618 Изтегли