НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език

С Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език се определя държавният образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език в системата на предучилищното и училищното образование, както и условията и редът за усвояването на български език от деца и ученици, за които българският не е майчин и за изучаването на български език от децата на българите в чужбина. Той е съвкупност от изисквания за усвояването на българския книжовен език в системата на предучилищното и училищното образование.

Дата на добавянеИзтегляния
27.08.201657 Изтегли