НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка

С Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка се определя държавният образователен стандарт за профилирана подготовка, както и структурата на учебните програми по профилиращите учебни предмети, и структурата на годишното тематично разпределение.
Държавният образователен стандарт за профилиращата подготовка е съвкупност от изисквания за резултатите от обучението по всеки профилиращ учебен предмет в края на средната степен на образование. Той определя целите, съдържанието и характеристиките на профилираната подготовка, също така на профилиращите учебни предмети и тяхното разпределение по профили и на задължителните модули по всеки профилиращ учебен предмет и изискванията за резултатите от обучението по тях за придобиване на профилираната подготовка.

Дата на добавянеИзтегляния
27.08.201653 Изтегли