Анекс от 09.11.2015 г. към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г.

С Анекса от 09.11.2015 г. се изменят минималните основни работни заплати за системата на народната просвета, считано от 01.10.2015 г.

Дата на добавянеИзтегляния
18.06.20167 Изтегли