Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г.

Колективният трудов договор за системата на народната просвета се сключва в съответствие с разпоредбите на чл. 51, буква б) от Кодекса на труда.Той е подписан от страна на Министерството на образованието и науката, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружението на директорите в средното образование в Република България, Синдиката на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България, Синдикат „Образование” към Конфедерацията на труда „Подкрепа” и от Независимия учителски синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България. С него се уреждат въпросите на трудовите, осигурителните и социалните отношения и на жизненото равнище, за които Кодексът на труда и подзаконовите нормативни актове не са предвидили повелителни разпоредби. Постигнатите договорености са минимални и имат
задължителен характер.

Дата на добавянеИзтегляния
18.06.20165 Изтегли