ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2016 г.

С Постановление № 50 на МС от 17.03.2016 г. са одобрени допълнителни трансфери в размер на 11 522 146 лв., разпределени по общини, за възстановяване на част от извършените разходи за транспорт на педагогическия персонал в общинските детски градини, училища и обслужващи звена от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2016 г.

Дата на добавянеИзтегляния
08.05.201615 Изтегли