РЕШЕНИЕ № 953 на Министерския съвет от 07.12.2015 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените училища в Р България

С Решение № 953 от 07.12.2015 г. се приема Списъкът със защитените училища в Република България за учебна година 2015/2016. С него се отменя Решение № 746 на МС от 2014 г. Защитените училища са дадени в приложение.

Дата на добавянеИзтегляния
15.05.20169 Изтегли