НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

Наредба №11/2005 г. е актуализирана с ДВ бр. 70/2015 г. и влиза в сила от 11.09.2015 г. Издадена е от министъра на образованието и науката.
С нея се определят условията и редът за приемане на ученици в държавни и в общински училища в:
1. VIII клас – в профилирани гимназии, в профилирани паралелки за обучение с интензивно изучаване на чужд език в средни общообразователни училища, в професионални гимназии и паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища и в профилирани гимназии;
2. IХ клас – в профилирани гимназии, в профилирани паралелки в средни общообразователни училища, в гимназии, в професионални гимназии, в професионални училища, в непрофилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища, в профилирани гимназии и в гимназии;
3. VII или VIII клас за придобиване на професионална квалификация и основно образование – в професионални училища и в паралелки за професионално обучение в основни, прогимназиални и средни общообразователни училища.
Също така тя определя условията и редът за приемане на лица със средно образование в държавни и общински професионални колежи и в професионални гимназии.

Дата на добавянеИзтегляния
07.04.20167 Изтегли