НАРЕДБА № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

Чрез Наредба № 1 от 08.09.2015 г. се уреждат условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение). То се организира и осъществява в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Кодекса на труда (КТ).
Обучението чрез работа или т.нар. дуално обучение по своята същност е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорство между един или няколко работодатели и институция за професионално образование и обучение.
Наредбата е издадена от министъра на образованието и науката и влиза в сила от 11.09.2015 г.

Дата на добавянеИзтегляния
01.04.201613 Изтегли