ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 16 ноември 2015 г. за изменение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища

С Постановление № 316 от 16.11.2015 г. се актуализира списъкът на средищните училища в България. По смисъла на Закона за народната просвета това са държавните или общински училища, в които се обучават деца от населени места без училище. Актуализацията се налага във връзка с промените в броя на учениците в началото на учебната 2015/16 година и извършената проверка на пътуващите към средищните училища. От актуализирания списък, поради липса на необходимия минимум ученици, отпадат 12 средищни училища. Добавено е и едно ново училище – ОУ „В. Левски“ в с. Прилеп, община Сунгурларе. Общият брой на средищните училища за настоящата учебна година става 783. Те се намират в 640 населени места, в 241 общини.

Дата на добавянеИзтегляния
18.11.201519 Изтегли