НАРЕДБА № 2 от 08.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение

С Наредба №2/2015 г. се уреждат условията и редът за разработване на вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение в институциите, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.
Качеството на професионалното образование и обучение се осигурява чрез управление на процеса на развитие на институциите, съгласно Закона за професионалното образование и обучение, като Наредбата определя принципите за осигуряване на това качество, също така изискванията към институциите по ЗПОО (за усъвършенстване на процесите за управление на качеството), показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.

Дата на добавянеИзтегляния
27.03.201614 Изтегли