ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 на МС от 31.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт

С постановлението се одобряват допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. в размер 2 493 573 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт на общинските детски градини и училища и на държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.

Дата на добавянеИзтегляния
08.10.201517 Изтегли