ЗАПОВЕД за изменение на ПРАВИЛАТА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2015 г.

Със Заповед № РД09-942/08.07.2015 г. се изменя Заповед № РД09-439 от 07.04.2015 г., с която са утвърдени ПРАВИЛАТА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2015 г.

Дата на добавянеИзтегляния
07.10.201563 Изтегли