Единна бюджетна класификация (ЕБК) за 2011 г.

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2011 г. е утвърдена в съответствие с разпоредбите на чл. 2, ал 8 от Закона за устройството на държавния бюджет. Елементите на бюджетната класификация са параграфи, групи и функции. По нея се извършва отчитането на операциите по касовото изпълнение на централния бюджет, бюджетите на държавните органи, Сметната палата, съдебната власт, общините, Националния осигурителен институт, Националната здравно-осигурителна каса, държавните висши училища, БАН, БНТ, БНР, извънбюджетните сметки и фондове и др.

Дата на добавянеИзтегляния
01.03.2011272 Изтегли

Leave a Comment