СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ, които ще се ползват през учебната 2011/2012 г.

Списъкът с одобрените учебници, които ще се ползват през учебната 2011/2012 г., е утвърден със ЗАПОВЕД № РД 09-52/14.01.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката. Информацията е структурирана по класове, учебници и помагала по предметите, автори и авторски колектив, година на издание, както и издателство.

Дата на добавянеИзтегляния
22.02.2011419 Изтегли