Презентация – Урок 16

Диалогови прозорци. В тази секция ще пътувате до Стокхолм, Швеция.
По пътя ще научите да:
Създавате модални диалогови прозорци.
Използвате метода ShowDialog.
Управлявате местоположението на екрана на диалогов прозорец.
Създавате и използвате стандартни диалогови прозорци – About Box, Color Dialog и Font Dialog.

Дата на добавянеИзтегляния
08.09.2011430 Изтегли