Папки

Презентация – Урок 15

Текстове и шрифтове. В тази секция ще пътувате до Хелзинки, Финландия.
По пътя ще научите да:
Създавате шрифт.
Определяте размера на шрифт.
Създавате текстове с ефекти.
Реализирате трансформации с шрифт.

Дата на добавяне Изтегляния
08.09.2011 391 Изтегли