ГРАФИК за осигуряване на учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване от децата в подг. група и учениците от I-VII клас за учебната 2011/2012 г.

Графикът на дейностите за осигуряване на учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група и учениците от I-VII клас в държавните, общинските и частните училища за учебната 2011/2012 г. е утвърден със Заповед № 09-202/14.02.2011 г. Той съдържа дейностите, които следва да се реализират, отговорните лица и институции за тях, както и крайните срокове за изпълнение.

Дата на добавянеИзтегляния
19.08.201173 Изтегли