ЗАПОВЕД за одобряване на учебни помагала, внесени в периода 05.11.2010 г. – 05.03.2011 г.

Със Заповед № РД 09-346/02.03.2011 г. министърът на образованието, младежта и науката за одобряване на учебни помагала, внесени в периода 05.11.2010 г. – 05.03.2011 г. Предоставя се информация за вносителя на проекта на учебното помагало, образователното направление/ учебния предмет/ модул, клас/група, както и вида на помагалото.

Дата на добавянеИзтегляния
19.08.2011121 Изтегли