СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ за V и VI клас, които ще се ползват през учебната 2011/2012 г.

Списъкът на одобрените учебници за V и VI клас, които ще се ползват в системата на народната просвета през учебната 2011/2012 г. е утвърден със Заповед № РД 09-345/02.03.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката.
Информацията е структурирана по класове, учебници по предметите и вида подготовка, автори и авторски колектив, година на издание, както и издателство.

Дата на добавяне Изтегляния
19.08.2011 123 Изтегли