ПИСМО относно осигуряването на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подг. група и от учениците от І-VІІ клас за учебната 2011/2012 г.

В писмото до Министерството на културата, Министерство на физическото възпитание и спорта, Министерство на отбраната, кметовете на общини, регионалните инспекторати по образованието се дава информация за организацията и осигуряването на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група и от учениците от І-VІІ клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2011/2012 г. Също така са посочени сроковете, които следва да се съблюдават. Обхваща се организацията от изготвяне и подаване на заявките до закупуване на учебници и учебни помагала.

Дата на добавянеИзтегляния
19.08.201146 Изтегли