Информация за разпределението на средствата за закупуване на учебници и учебни помагала за децата от подг. група и за учениците от І-VІІ клас от частни детски градини и училища

Справката за разпределението на средствата за закупуване на учебници и учебни помагала се отнася за децата от подготвителна група и за учениците от І-VІІ клас от частни детски градини и училища за учебната 2011/2012 година. Тя съдържа детайлна информация за конкретните училища – област, община, населено място и размера на средствата, разбит по класове. Също така е посочено дали се полагат средства, съгласно ПМС 104.

Дата на добавянеИзтегляния
19.08.201116 Изтегли