Информация за разпределението на средствата за закупуване на учебници и учебни помагала за децата от подг. група и за учениците от І-VІІ клас от държавни детски градини и училища на МОMН

Справката за разпределението на средствата за закупуване на учебници и учебни помагала се отнася за децата от подготвителна група и за учениците от І-VІІ клас от държавни детски градини и училища, финансирани от МОMН за учебната 2011/2012 година. Тя съдържа детайлна информация за конкретните училища и ДГ – област, община, населено място и размера на средствата, разбит по класове. Също така е посочено дали се полагат средства, съгласно Постановление 104 на Министерския съвет.

Дата на добавяне Изтегляния
19.08.2011 13 Изтегли