Информация за разпределението на средствата за закупуване на учебници и учебни помагала за децата от подг. група и за учениците от І-VІІ клас от общински детски градини и училища

Справката за разпределението на средствата за закупуване на учебници и учебни помагала се отнася за децата от подготвителна група и за учениците от І-VІІ клас от общинските детски градини и училища за учебната 2011/2012 година. Тя съдържа информация за размера на конкретните суми, които се полагат на отделните общини. Сумите са разбити по класове. Също така са посочени средствата, които се полагат, съгласно Постановление № 104 на Министерския съвет.

Дата на добавянеИзтегляния
19.08.201121 Изтегли