ФОРМУЛИ за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2011 г. между училищата и обслужващите звена и Правила за промени в разпределението на средствата за 2011 г.

Формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2011 г. между училищата и обслужващите звена, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката са разпределени в зависимост от дейността по Единната бюджетна класификация за 2011 г.

Дата на добавянеИзтегляния
17.08.201181 Изтегли